بالا شهر

خبرهای روستای رمکان_ توریان_کوشه و کاروان.گربدان.بالاشهر.قشم.جزیره

سرحدی و کاسه پشت

نه به اون یکتا سرحدی بیکارک که دخه دل کهنه کایک عکس

ایگفته نه به ایشون که نه اَفهمن حقوق حیوانات چن !

نه اَفهمن که گناه ایشه هر جایه شودی ک.ن پهن اکنن

وُ یالا عکس بگه . نه به خومو که موبایل پنج شیش مگا پیکسلی

دست خومونن به سال عکس ناگریم نه به ایشون که

دم و ده سعت چیک وُ چیک  ٬ بند نین حروم. اگه خوراک نخردن

اگه سوار کایکن اگه نه مسترابن عکس باید بگرن

خیله اشوه موازب بشی لاو دیریا جایه مگه عکس آدم نگرن

که فوری نه عینترنت اَکردن.

ای چیزون هیچ شما نگاه همی کاسه پشت بکنی جوندار

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ساعت 23:50  توسط بالا شهری  |