بالا شهر

خبرهای روستای رمکان_ توریان_کوشه و کاروان.گربدان.بالاشهر.قشم.جزیره

 

در هال زری بافی با جوغن زری

 

 

بدون شره

سغ رطب نخردنن

اهمه حاشم

هواری وا گوشت اشتر

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 5:44  توسط بالا شهری  |