بالا شهر

خبرهای روستای رمکان_ توریان_کوشه و کاروان.گربدان.بالاشهر.قشم.جزیره

کار از سر ما در هون با این عکس

شرح ای ماجرای نوشته روی دیوار

و آبرو رفتن ما در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم تیر 1388ساعت 17:30  توسط بالا شهری  |